NL
/
ENG
What is the line between sane and in-sane? And who is in charge of drawing that line? CRISIS is a short documentary by Astrid Feringa in collaboration with Lindsay Stegenga, about the impact of Lindsay's hospitalization in a Dutch mental healthcare facility. The film takes you along fragments from the clinical reports that were kept on Lindsay during her time there, gradually revealing the discrepancies between official record and personal experience. These fragments, interspersed by personal memories from before the hospitalization, question themes such as framing through diagnosis, institutional power-dynamics, (self-)stigmatization and inaccessibility of specified treatment, to ultimately reflect on the broader functioning of the mental healthcare system in the Netherlands.
Wat is de grens tussen gek en gezond? En wie bepaalt waar die grens getrokken wordt? CRISIS is een korte documentaire van Astrid Feringa in samenwerking met Lindsay Stegenga, over de impact van Lindsay's opname in een GGZ kliniek. De film neemt je mee door fragmenten uit de klinische rapportages die zijn bijgehouden over haar tijd daar, en legt zo gaandeweg de discrepanties bloot tussen officiële documentatie en persoonlijke ervaring. Deze fragmenten, afgewisseld met persoonlijke herinneringen van voor de opname, bevragen thema’s zoals beeldvorming door diagnose, institutionele machtsverhoudingen, (zelf-)stigmatisatie en ontoegankelijkheid van gespecificeerde hulpverlening, om uiteindelijk breder te reflecteren op het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.