NL
/
ENG
CRISIS is a short documentary by Astrid Feringa and Lindsay Stegenga, about the impact of Lindsay her hospitalisation in a Dutch mental healthcare facility. The film takes you along (a selection from) the clinical reports, kept on Lindsay during her time there. These fragments, interspersed by personal memories from before the hospitalisation, question themes such as framing through diagnosis, institutional power-dynamics, (self-)stigmatisation and inaccessibility of specified treatment, to ultimately reflect on the broader functioning of the mental healthcare system in the Netherlands.
CRISIS is een korte documentaire door Astrid Feringa en Lindsay Stegenga, over de impact van Lindsay haar opname in een GGZ kliniek. De film neemt je mee door (een selectie uit) de klinische rapportages die zijn bijgehouden over haar tijd daar. Deze fragmenten, afgewisseld met persoonlijke herinneringen van voor de opname, bevragen thema’s zoals beeldvorming door diagnose, institutionele machtsverhoudingen, (zelf-)stigmatisatie en ontoegankelijkheid van gespecificeerde hulpverlening, om uiteindelijk breder te reflecteren op het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.