NL
/
ENG
Astrid Feringa is a filmmaker and artistic researcher, currently based in-between Arnhem (NL) and Reykjavik (IS). In 2017, she graduated from the BA Graphic Design at ArtEZ Arnhem, after which she completed the MA Non-Linear Narrative from KABK in The Hague in 2019. Coming from an interest in digital network culture and the value of non-institutional knowledge production, her work explores the relation between the structural design of digital platforms, technologies, mechanisms of documentation and distribution, and socio-political powerdynamics. Recent work has been on show during IDFA DocLab, CIVA Festival, Videotage Hongkong, Fiber Festival (Amsterdam), at NEST (The Hague), Expoplu (Nijmegen), Garage Rotterdam, MU Hybrid Art House (Eindhoven), Fabrica Gallery (Brighton), Phoenix Cinema and Arts Center (Leicester), HART (Hong Kong) and is part of MIT Docubase Open Documentary Lab and KABK Lectorate Design.
Astrid Feringa is filmmaker en artistiek onderzoeker, momenteel gevestigd in Arnhem (NL) en Reykjavik (IS). In 2017 rondde ze de BA Graphic Design af aan ArtEZ Arnhem, en in 2019 de MA Non- Linear Narrative aan de KABK te Den Haag. Vanuit een interesse in digitale netwerkcultuur en de waarde van noninstitutionele kennisproductie, maakt zij middels haar werk de relatie zichtbaar tussen het structurele ontwerp van digitale platformen, technologieën, documentatieen distributie-mechanismes, en sociaal/ politieke machtsverhoudingen. Haar werk is onder andere te zien geweest tijdens IDFA DocLab, CIVA Festival, Videotage Hongkong, in NEST (Den Haag), Expoplu Nijmegen), Garage Rotterdam, MU Hybrid Art House (Eindhoven), Fabrica Gallery (Brighton), Phoenix Cinema and Arts Center (Leicester), HART (Hong Kong) en is onderdeel van MIT Docubase Open Documentary Lab en KABK Lectorate Design.
Lindsay Stegenga is a third-year student Social Work at the NHL Stenden in Leeuwarden, where she leads a research project within the the Inclusive Community Lab, arguing for the value of experiential knowledge in dealing with the issue of systemic poverty. The project aims to bridge the gap between the current welfare system and the individual, and ultimately, advocates for the embedding of experiential knowledge as integral part of health and welfare education. Within NHL Stenden, she also publicly advocates for accessible education in relation to disability, by increasing the visibility of existing facilities as well as by putting anti-ableist considerations on the institutional agenda. Additionally, she is part of the social collective InBegrepen and ambassador of MIND foundation.
Lindsay Stegenga is derdejaars student Social Work aan de NHL Stenden te Leeuwarden, waar zij binnen het Inclusive Community Lab een onderzoeksproject leidt over de waarde van het inzetten van ervaringskennis bij het duurzaam oplossen van systemische armoede. Het project heeft als doel het dichter bij elkaar brengen van de systeem- en leefwereld, door ervaringskennis intergraal te implementeren in het curriculum van sociaal-maatschappelijke opleidingen. Ook zet zij zich binnen NHL Stenden in voor toegankelijk onderwijs bij een functiebeperking, door meer zichtbaarheid te creëren voor reeds bestaande voorziening en door dit thema op organisatorisch niveau bespreekbaar te maken. Daarnaast is ze als ervaringsdeskundige onderdeel van de coöperatie InBegrepen en ambassadeur van stichting MIND.